Kde & kdy uslyšíte naše libé hlásky?

Toto je místo, které nejmoudřejší hledají mnohdy i celý život. Orákulum promluví a ty se dozvíš den, místo a čas.

Kde jsme co zpívali?

Možná jste na našem koncertě byli a chcete si připomenout, co jste to vlastně slyšeli. Anebo jste náš koncert zmeškali a nutně potřebujete vědět, o co jste přišli. K vašim službám.

Absolventský koncert Matouše Pavlise & Dáši Hladíkové

Nedlouho po čase Velikonočním se tento svátek opět hlásí o slovo. Tentokrát ne kraslicemi a pomlázkou, ale připomínkou naděje, znovuzrození a radosti. Pestrou paletou skladeb – nejen radostných, jako i hloubavých a niterných – Vás provedou Komorní sbor Entropie a vokálně instrumentální soubor Collegium hortense pod vedením absolventů oboru sbormistrovství z Pedagogické fakulty UJEP.

Nahráváme

Nahráváme ve studiu v Ústí nad Labem, v rodném kraji Matouše Pavlise, budoucího velikána české hudby!

Renesanční mše Kryštofa Haranta

V rámci bohoslužby zazní Missa quinis vocibus super Dolorosi martyr Kryštofa Haranta spolu s jeho motetem Maria Kron a s dalšími renesančními perlami. Věděli jste, že na mši uslyšíte polovinu z Kryštofovy dochované tvorby? A věděli jste, že Kryštofovi bylo 24 let, když se začaly pokládat základy kostela Nejsvětějšího Salvatora? Prostě stojí za to přijít.

Adventní koncert Ústeckého kraje

Pražský úžasbor opět obohatí sudetské rozvaliny při společném koncertě, kde zazáří České nebe spolu s nejedním (H)alleluja. Přijeďte do rodného města naší altky Máji Vchomoutové načerpat krásu blížícího se vánočního času.

Česká mše vánoční

Stará známá Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby tradičně v adventní době pod taktovkou geniálního Dominika Landsingera spolu s první větou koncertu pro klarinet A dur Wolfíka Mozarta.

🔥Sejdeme se v Semináři🔥

Loučíme se se stálým repertoárem jazzu, swingu a folku pražským koncertem a křtíme nové nahrávky, na kterých jsme pilně pracovali a pilně budeme pracovat i nadále. A v neposlední řadě se pojďme setkat! 🍻

Jarní koncert Komorního sboru Entropie a Vokalionu

Za chvilku tu máme jaro 🐣 Přijďte si užít jarní koncert v podání Komorního sboru Entropie a Vokalionu. Jarní koncert se bude konat konat v krásném Kostele sv. Klimenta v Praze Holešovicích. Připravte se na magickou atmosféru, kde se sladké tóny sborového zpěvu promísí s úžasnou akustikou kostela. A taky na trochu zimy, teple se oblečte ⛄️ Repertoár tohoto večera je pečlivě vybrán a obsahuje skladby, které zahrnují různé období hudby od renesance po současnost. Mezi nimi najdete například Il bianco e dolce cigno od Jacoba Arcadelta, Laudate Dominum od Giuseppe Ottavio Pitoni či Eli, Eli od Antonína Tučapského. Vstupné je dobrovolné.

La Traviata na HAMU

  • , Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí, Malá Strana, Česko
  • Událost na Facebooku
  • Odkaz na mapy

Jarní koncert Komorního sboru Entropie a symfonického orchestru ČVUT, pořádaný pod záštitou děkana FEL ČVUT prof. Mgr. Petra Páty, Ph.D.