1. května 2019

Evropský festival
duchovní hudby ŠBW!

Šumava-Bayerischer Wald? Vždyť je to v pohraničí! Co já tam?

Na Festivalu budeme převážně zpívat hudbu Kryštofa Haranta

Po sérii pražských koncertů jsme již usoudili, že by bylo na čase vyrazit za posluchači i do vzdálenějších českých luhů a hájů, a jeden takový hájek, jež slove Šumava, jsme si nakonec vybrali pro naši novou tour.

Vystoupíme zde koncem května v rámci Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald, což je setkání pěveckých i nepěveckých sborů, které se sem každoročně sjíždí z Němec i Čech a okolí, aby v rámci tohoto happeningu předvedly své umění a oživily tak krásnou středoevropskou duchovní hudbu a rozezvučely kostely českobavorského pohraničí.

A jak budeme oživovat duchovní hudbu my? Naším příspěvkem do šňůry koncertů bude performance Harantovy Missy quinis vocibus dolorosi martyr, kterou jste již mohli slyšet v rámci naší předpremiéry v Kampusu Hybernská. Mše tentokrát zazní v o čucík koncentrovanější duchovní atmosféře a hned na obou stranách českoněmecké hranice, ve Strašíně, Chamu a Lamu. Zpívat budeme pro změnu bez okruží a fešných černých legín, které jsme z teplotních a sakrálních důvodů museli oželet, ale s o to větším hudebním a emočním zanícením!

Pokud byste za námi i přes velikou vzdálenost chtěli dorazit, přijeďte v neděli 19. května na některou z prohlídek zámku Klenová, které budeme doprovázet hudbou Kryštofa Haranta.

Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald je nesoutěžním setkáním pěveckých sborů, instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu převážně z České republiky a Německa, ale i dalších evropských zemí. Hlavním cílem festivalu je snaha o záchranu středoevropského kulturního dědictví, spočívajícího na křesťanských základech, a oživením jednotlivých kostelů českobavorského pohraničí přispívat k přeshraničnímu setkávání evropských národů a jejich vzájemnému dialogu nejen v oblasti duchovní hudby, ale také ke zvýšení kulturní atraktivity tohoto středoevropského regionu.