23. listopadu 2018

Co nového
Entropie?

Dlouho jsme se neozvali, že?

Ptáš se co nového? Po koncertě ve Skautském institutu, který se vyvedl nad očekávání, jsme se šipkou vrhli do polyfonních vod renesance. Usilovně se učíme nové kusy a jako správné děvečky oprašujeme ty staré. Cvičíme dnem i nocí a o pauzách potajmu otíráme slzy nad odchodem našeho drahého Jendy, který i nadále zůstává našim srdcím nejbližší. Ten nás ale nadmíru potěšil, když se na nás v neděli přišel podívat do Nejsvětějšího Salvátora, kde jsem v premiéře uvedli Harantovu Missu quinis vocibus.

Chystáme se tedy na nadcházející především adventní koncerty, kterých nebude málo. Naštěstí nám přišly nové posily do altí sekce, které v současné chvíli prochází zátěžovým testem. Snad je výstředonosti našeho sbormistra neodradí.

A abychom nezapomněli: Paní manželce Máje Altové se podařilo získat bakalářský titul, za což jí tímto veřejně gratulujeme.